Kundalini coaching

Kundalini coaching

Waar ben je nu en waar zou je willen zijn? Kundalini Coaching dicht het gat hiertussen.

Loop je vast in je werk of privé, ben je snel overprikkeld, last van stress, kan je wat helderheid en inzichten gebruiken? Kundalini Coaching geeft je richting en focus. Het is een combinatie van denken (je overtuigingen leren (her)kennen), voelen (meer verbinding met je gevoelens m.b.v. oefeningen, lichaamswerk en meditatie) en doen (beperkende gedragspatronen omzetten naar constructieve actie richting, je doel).

Yoga Coaching is zeer effectief als je een doorbraak wilt creëren in je leven.

Je krijgt inzicht in wat je ten diepste wilt realiseren in je leven. De focus ligt op het formuleren van concrete doelen om dit te bereiken. De volgende stap is helderheid krijgen over wat er hierbij in de weg staat. Van daaruit ontstaat een plan om je doel met meer motivatie en energie succesvol te behalen.

Kom weer in de flow en enjoy!

Praktische handleiding; Hoe werkt de kundalini coaching

Focus houden op je doelen:

In een wereld vol afleiding is het maar al te makkelijk om van je doelen af te wijken. Je focus behouden is erg moeilijk. Mensen vinden het fijn om hun doelen te veranderen, zodat ze niet hoeven te committeren en om te gaan met hun weerstanden en uitdagingen. De rol van de coach is om de cliënt op een zachte maar duidelijke manier te ondersteunen hun ogen op het doel te houden. Te helpen door te zetten ondanks de weerstanden die de cliënt zal tegenkomen op zijn pad.

Doorbreken blokkades

Iedereen heeft overtuigingen. Sommige overtuigingen ondersteunen ons, maar anderen kunnen ons blokkeren om onze doelen te bereiken of maken ons ongelukkig. Tijdens de coaching sessies werken we aan deze overtuigingen. We versterken waar nodig en we veranderen negatieve gedachtes en overtuigingen in positieve.

Kundalini numerologietest

Door middel van Kundalini Numerologie stel ik je kwaliteiten/krachten vast. Maar ook je valkuilen en je nog te ontwikkelen potentieel. Tijdens de intake bespreken we je wensen en het eventueel te volgen traject. Met deze informatie werk ik de numerologie uit, die je opgestuurd krijgt. Op basis van de uitwerking stellen we het plan op voor het vervolg.

Opstellen van actie plannen en stappen:

Het opstellen van een actieplan om de doelen te bereiken. Te begeleiden bij het behalen van de

(tussen) stappen. Het creëren van een optimale omgeving om de doelen te bereiken is daarbij cruciaal.

100% ondersteuning:

Tijdens het coachingstraject geef ik de cliënt 100% ondersteuning. Gemiddeld plannen we elke 2 weken een coachingsafspraak en ben ik tussendoor bereikbaar via e-mail.

Trajecten :

De duur van een traject is afhankelijk van de doelen die de cliënt stelt.

Bijvoorbeeld 6 afspraken, een tijdspad van 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar.

Intake:

Tijdens de intake wordt duidelijk wat de visie en doelen zijn van de cliënt. Daarna kijken we welke stappen ondernomen moeten worden om het doel (of de doelen) te bereiken, en verkrijg ik voldoende informatie om de kundalini numerologie uit te werken.